Snelheden buiten
de bebouwde kom

De maximumsnelheid op een weg is onder andere afhankelijk van of je buiten of binnen de bebouwde kom rijdt. Je rijdt buiten de bebouwde kom als je de eindgrens van een dorp of stad gepasseerd bent.

Op wegen buiten de bebouwde kom mag je over het algemeen harder rijden dan 50 km/uur. Vaak is dit 60, 80 of 100 km/uur en op de autosnelweg ook 120 of 130 km/h. Dit is afhankelijk van het soort weg waarop je rijdt. Lees hier verder om meer te lezen over de verschillende soorten wegen en snelheden buiten de bebouwde kom.

Alle snelheden checken?

Autosnelweg

Op de snelweg geldt tussen 06.00 en 19.00 uur een maximumsnelheid van 100 km/uur. In de avond en nacht (tussen 19.00 en 06.00 uur) mag je 120 of 130 km/uur rijden, afhankelijk van wat borden langs de weg aangeven. Houd de borden naast (of boven) de weg altijd goed in de gaten.

Autoweg met groene streep

Op een autoweg met een groene streep geldt een maximumsnelheid van 100 km/uur, tenzij de borden langs de weg iets anders aangeven. Een ezelsbruggetje om dit makkelijk te onthouden is dat een 100 eurobiljet een groene kleur heeft. De brede groene streep in het midden van de weg zorgt ervoor dat het verkeer iets verder uit elkaar rijdt. Dat is veiliger. Aan beide zijden van die groene streep zie je een witte streep. Is die witte streep onderbroken, dan mag je inhalen als de situatie dat toelaat. Is het een doorgetrokken witte lijn, dan is inhalen verboden.

De witte lijn aan de zijkant van de weg is doorgetrokken.

Weg met witte middenstrepen

Heeft de weg buiten de bebouwde kom in het midden een dubbele witte streep en geen groene streep, dan mag je er 80 km/uur mag rijden, tenzij de borden langs de weg iets anders aangeven. Vaak zijn dit N-wegen. Is de witte middenstreep doorgetrokken? Dan is het verboden om in te halen.

De strepen aan de zijkant van de weg zijn onderbroken.

Weg zonder witte middenstrepen

Er zijn ook wegen buiten de bebouwde kom zonder een witte streep in het midden. Over het algemeen geldt hier een maximumsnelheid van 60 km/uur, maar er zijn ook veel wegen waarop de maximumsnelheid 80 km/uur is. De wegen waar de maximumsnelheid 60 km/uur is, zijn smaller en er rijden fietsers en langbouwvoertuigen en er zijn uitritten van boerderijen. Zestig rijden is dan veiliger.

Weg zonder markering

Er zijn ook wegen die geen enkele markering hebben. Over het algemeen geldt hier een maximumsnelheid van 60 km/uur, maar er zijn ook veel wegen waarop de maximumsnelheid 80 km/uur is. Veel van deze wegen zijn ook een 60 kilometerzone waar je dus maximaal 60 km/uur mag rijden. Deze wegen zijn vaak smal. Er rijden fietsers en landbouwvoertuigen en er zijn uitritten van boerderijen.